Boss TU-3W

Guitarristas que lo usan

  • Rabea Massad
  • Hideki “Yoda” Suematsu
  • Videos